Za 100 mil. KM obnovili prugu Čapljina-Sarajevo, ali nema tehničkog pregleda

31 Srp 2016
4050 puta
Piše: Zdenko Jurilj | Večernji list Piše: Zdenko Jurilj | Večernji list Foto: ČA::portal

Iako je za popravak željezničke pruge na relaciji Sarajevo - Čapljina - državna granica između BiH i RH plaćeno gotovo stotinu milijuna maraka, i to kreditnim sredstvima dobivenim od Europske banke za obnovu i razvoj i Europske investicijske banke, još nije obavljeno preuzimanje građevinskog objekta na izvođačev zahtjev jer su okončani i tehnički pregledani svi ugovoreni radovi od Željeznica FBiH.

Radove na remontu pruge koji su, prema nalazima revizije, stajali proračun FBiH točno 99,790.634 KM izvodila je kompanija “Swietelsky Bau” GmbH Linz, Austrija, po ugovoru iz 2009. godine. Realizacija ugovora počela je u studenom 2009. godine.

Nepoštovanje rokova

Iako je ugovoreni rok za završetak radova bio studeni 2011. godine, radovi na remontu završeni su krajem 2012. godine. Stoga je trebalo neposredno nakon okončanja radova izvršiti tzv. kolaudaciju, odnosno obaviti preuzimanje građevinskog objekta i knjigovodstveno aktivirati predmetnu dionicu pruge te početi obračunavati amortizaciju, ali to nije učinjeno ni do početka ove godine.

Uprava ovoga društva je 17. siječnja 2014. godine formirala Povjerenstvo za kolaudaciju, a ono je tek 9. ožujka 2015. godine sastavilo izvješće u kojem je navelo kako nije moglo izvršiti kolaudaciju jer povjerenstvo koje je trebalo izvršiti rashodovanje i kasaciju nije dostavilo svoje prijedloge za rashodovanje kako bi se u knjigovodstvu izvršila odgovarajuća isknjiženja i rashodovanja.

Željeznice Federacije BiH su ponovno 27. siječnja 2016. godine donijele odluku o formiranju Povjerenstva za kolaudaciju ove investicije s rokom završetka radova od 30 dana.

Ni taj navedeni rok nije poštovan. Sličan nemar Uprave spomenutog javnog poduzeća, prema nalazima Ureda za reviziju, dogodio se i prilikom ulaganja u signalno-sigurnosnu opremu, za što je potrošeno više od 7,9 milijuna maraka, a koja je ugrađena na pruzi Sarajevo - Čapljina.

I ova investicija financirana je iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj po ugovoru iz 2002. godine. No signalni uređaji su instalirani i pušteni u rad 2011. godine. “Isporuku i ugradnju opreme izvršila je kompanija ‘Alcatel Transport Solutions’ GmbH Stuttgart, Njemačka i ‘Aidia inženjering’ d.o.o. Sarajevo, u razdoblju od 2005. do 2008. godine, na osnovi čega su ispostavljene i okončane situacije. Iako su usluge instaliranja i ugradnje opreme završene 2008. godine, a aktivirane u 2011. godini, još uvijek nije izvršena kolaudacija i knjigovodstveno aktiviranje”, stoji u revizijskom izvješću.

Loše upravljanje

Zbog katastrofalnog upravljanja Javnim poduzećem Željeznice Federacije BiH, iskazani su stalni gubici, a prema posljednjim nalazima revizije, u 2015. godini oni su bili veći od 29 milijuna maraka, što je dovelo do značajnog smanjenja kapitala i potpune nesolventnosti i nelikvidnosti. “Kapital je u posljednjih 11 godina smanjen za više od 646 milijuna maraka, a na datum bilance iskazane su obveze 769,062.202 KM i to dugoročne 455,580.938 KM, a kratkoročne 313,481.264 KM (u okviru kratkoročnih obveza, iskazane obveze prema zaposlenima su 189,668.995 KM), dok su tekuća sredstva samo 72,293.693 KM.

Ovakva situacija upućuje na postojanje značajne neizvjesnosti u vezi sa sposobnošću Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem.

Radi prevladavanja postojećih problema, osnivač, Vlada FBiH i tijela upravljanja Društva (Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva), moraju načiniti strateški plan održivosti i unapređenja poslovanja koji bi se mogao provesti u praksi”, ističu revizori.

- Email: capljinski.portal@gmail.com

- Mob: +387 63 808 889

- Uvjeti korištenja

- Marketing

O nama

                

Policija 

036 805 106 ; 122

Vatrogasno društvo

036 805 087; 123

Dom zdravlja 

036 808 155; 124

Općina  

036 805 052

036 805 983; Fax