U BiH živi 15,43 posto Hrvata

30 Lip 2016
3848 puta
Piše: Bljesak.info Piše: Bljesak.info

Konačni podaci popisa stanovništva koji su objavljeni danas pokazali su da u BiH živi 50,11 posto Bošnjaka, 30,78 posto Srba i 15,43 posto Hrvata. Kada je u pitanju etnička struktura stanovništvo u BiH čini 50,11 posto Bošnjaka, kojih je u odnosu na popis stanovništva iz 1991. godine više za sedam posto.  Srpskog stanovništva u BiH je 30,78 posto, što je manje za oko 1 posto u odnosu na popis iz 1991. godine. Prema popisu u BiH živi 15,43 posto Hrvata, što je manje za dva posto u odnosu na popis iz 1991. godine. Postotak stanovnika koje se nije izjasnilo u nacionalnom smislu je 0,77 posto.

U FBiH živi 74 posto Bošnjaka, 22,4 posto Hrvata i 3,60 posto Srba. U Republici Srpskoj živi 81,51 posto Srba, 2,41 posto Hrvata i 13, 99 posto Bošnjaka. U Distriktu Brčko živi 42,36 posto Bošnjaka, Hrvata 20,66 i Srba 34, 58 posto.

Bosanski jezik govori 52,86 posto građana, 14,6 posto govori hrvatski, a 30,76 posto govore srpski jezik. Ostale jezike govori 1,57 posto građana. U BiH živi 2,82 posto nepismenog stanovništva.

U BiH živi 50,7 posto građana islamske vjeroispovijesti, 15,19 posto su katolici, a 30,75 posto pravoslavci.

Agencija za statistiku BiH danas je službeno objavila rezultate popisa stanovništva iz 2013. godine. BiH ukupno ima 3.531.159 stanovnika, od čega FBiH 2.219.220, a Republika Srpska 1.228.423 stanovnika. Distrikt Brčko ima 83.516 stanovnika.

Najveći grad je Sarajevo sa 275.524 stanovnika u četiri gradske općine, a zatim slijedi Banja Luka sa 185.042, Tuzla 110.979, Zenica 110.663, Bijeljina 107.715, a Mostar 105.977 stanovnika. Ovi gradovi su jedini sa više od 100.000 stanovnika.

Sarajevo je najveći grad, a Banja Luka najveća općina u državi.

Gustoća naseljenosti govori da u BiH u prosjeku živi 68,9 stanovnika po kvadratnom kilometru, a od općina se ističu Istočni Drvar sa najmanje stanovnika po km2 - tek 1,05, dok je na suprotnom kraju liste sarajevska općina Novo Sarajevo kao najmnogoljudnija sa 7.085 stanovnika po kvadratnom kilometru.

Kada je riječ o spolnoj strukturi - žena je u BiH više nego muškaraca - 50,94 posto, dok je muškaraca 49,06.

- Email: capljinski.portal@gmail.com

- Mob: +387 63 808 889

- Uvjeti korištenja

- Marketing

O nama

                

Policija 

036 805 106 ; 122

Vatrogasno društvo

036 805 087; 123

Dom zdravlja 

036 808 155; 124

Općina  

036 805 052

036 805 983; Fax