Radne knjižice od sutra odlaze u povijest

29 Lip 2016
6687 puta
Piše: Bljesak.info Piše: Bljesak.info

U skladu s člankom 176. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16), odredbe čl. 163.-165., koje su se odnosile na radnu knjižicu, prestaju vrijediti zaključno s 30.06.2016. godine, te su poslodavci dužni radniku vratiti radnu knjižicu, najkasnije 31.08.2016. godine.

Radne knjižice koje su prestale vrijediti u skladu s navedenom odredbom Zakona o radu i dalje zadržavaju svojstvo javne isprave. Prije vraćanja radne knjižice radniku, ovlaštena osoba poslodavca dužna je precrtati sve nepopunjene rubrike, uz pečat i potpis ovlaštene osobe.

Nepopunjene rubrike ne trebaju se precrtavati svaka posebno, već se može precrtati cijela stranica jednom crtom, a potpis i pečat se stavljaju samo u rubriku „bilješke“ u kojoj se evidentira da su sve nepopunjene rubrike precrtane.

Poslodavac prije povrata radne knjižice istu ne zaključuje s 30.06.2016. godine, budući da radni odnos radnika s navedenim danom ne prestaje. U tom slučaju poslodavac u radnoj knjižici neće upisivati trajanje zaposlenja, već je navedene rubrike potrebno precrtati. U slučaju da radniku prije vraćanja radne knjižice prestane radni odnos, poslodavac u radnu knjižicu upisuje datum prestanka rada, a ostalim radnicima koji nastavljaju radni odnos, samo će precrtati prazne rubrike i upisati napomenu u rubrici “bilješke”.

U rubrici predviđenoj za upisivanje bilješki radne knjižice, poslodavac se treba pozvati na zakonsku odredbu, na osnovu koje će se precrtati nepopunjene rubrike u radnoj knjižici, na način da se upiše tekst: „nepopunjene rubrike precrtane na osnovu člana 176. Zakona o radu”, te se upisuje datum, potpis i pečat ovlaštenog lica poslodavca. Upis u „bilješku“ se može izvršiti i naljepnicom ili žigom s tekstom: „nepopunjene rubrike precrtane na osnovu članka 176. Zakona o radu“.

Ovlaštena osoba poslodavca je osoba koje je od poslodavca ovlaštena odlučivati i zastupati ga u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa.

Poslodavac koji ima dislocirane organizacijske cjeline i velik broj radnih knjižica, može ovlastiti više različitih osoba da radnicima u propisanom postupku vrate radne knjižice.

Obvezu vraćanja radne knjižice, imaju i poslodavci koji su primili osobu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, prema odredbi članka 34. Zakona o radu.

Radna knjižica koju je poslodavac vratio radniku na način propisan člankom 176. Zakona o radu je javna isprava koja će se i nadalje koristiti u svrhu dokazivanja podataka koji se u njoj nalaze.

Podatke relevantne za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, kao i nekih drugih prava, od 01.07.2016. godine, radnici će moći pribaviti od Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa člankom 15. Zakona o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obaveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/11), kao i od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa čl. 18. i 19. Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH”, br. 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16).

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje je u skladu sa člankom 15. Zakona o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obaveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, dužan u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva osiguraniku izdati uvjerenje o podacima registriranim u matičnu evidenciju Federalnog zavoda, koje ima karakter javne isprave.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa čl. 18. i 19. Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa, izdaje uvjerenje iz Jedinstvenog sustava s traženim podacima svakom subjektu upisa na njegov osobnih zahtjev. Uvjerenje se izdaje o podacima o kojima Porezna uprava vodi evidenciju u Jedinstvenom sustavu od 01.01.2011. godine.

Radnik se može koristiti s vraćenom radnom knjižicom i nakon 01.07.2016. godine, u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, kao i osiguranja u slučaju nezaposlenosti - priopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

- Email: capljinski.portal@gmail.com

- Mob: +387 63 808 889

- Uvjeti korištenja

- Marketing

O nama

                

Policija 

036 805 106 ; 122

Vatrogasno društvo

036 805 087; 123

Dom zdravlja 

036 808 155; 124

Općina  

036 805 052

036 805 983; Fax