[FOTO] Odžan prvi sastanak učeničkog vijeća

16 Stu 2016
815 puta
Piše: Marin Kovačević Piše: Marin Kovačević

Dana, 15. studenog 2016. (utorak) održan je prvi sastanak učeničkog vijeća za školsku 2016./17 godinu.

Teme sastanka su bile održavanje Dana učenika i Dana sjećanja na Vukovar.

Usvojeno je da će se Dan učenika obilježiti 17.11. u okviru prezentacija članova vijeća, dok će se 18.11. održati mimohod sjećanja i tisuće upaljenih svijeća za Vukovar, uz polaganje vijenaca na Trgu Slobode u Čapljini. Početak mimohoda je u 16:15 sati s okupljanjem ispred škole.

"Učeničko vijeće  je skup predstavnika svakog razreda. Bavi se organizacijom rada, problemima vezanim za školu i vezanim za učenike. Imamo godišnji plan rada, te pomoću njega radimo. Svrha Učeničkog vijeća je ostvarivanje bolje suradnje učenika i njihovo lakše i izravnije komuniciranje s nastavnicima, Nastavničkim vijećem, Razrednim vijećem, Roditeljskim vijećem i općenito gradskim institucijama i pravnim osobama. Ukratko, rad na poboljšanju života u školi i gradu. Učeničko vijeće sastavljeno je u našoj školi od 28 članova (po jedan predstavnik svakog razrednog odjela). Također, učeničko vijeće djeluje na humanitarno-duhovnom, obrazovnom, zabavnom, informativnom i tehničkom području rada naše škole. Učeničko vijeće svojim prijedlozima, primjedbama, i aktivnostima sudjeluje u rješavanju pitanja važnih za učenike škole." kazala je predjednica vijeća, Ana Šutalo.

 

ČLANOVI VIJEĆA:

1.  I.1  -  Ivan Dugandžić

2.  I.2  -  Darija Krešić

3.  II.1  -  Antea Dragičević

4.  II.2  -  Ana Šutalo

5.  II.3  -  Josip Perić

6.  III.1  -  Jure Lopin

7.  III.2  -  Mirna Milanović

8.  IV.1  -  Anđela Palameta

9.  IV.2  -  Karlo Brkić

10.  I.b  -  Karmen Kordić

11.  I.d  -  Vanesa Hrgota

12.  I.e,f  -  Iva Zovko

13.  I.h  -  Dejan Domazet

14.  II.a,e,f  -  Matea Petrović

15.  II.b  -  Zoran Pavlović

16.  II.g  -  Stipe Merdžan

17.  II.d  -  Matea Raguž

18.  II.h  -  Živko Antić

19.  III.a  -  Darko Šimić

20.  III.b  -  Josip Pehar

21.  III.d  -  Ana Lukić

22.  III.e  -  Davor Miloš

23.  III.g  -  Maja Zurovac

24.  III.h  -  Jelena Jović

25.  IV.a  -  Zvonimir Karlović

26.  IV.b  -  Kristina Vujičević

27.  IV.c1  -  Glorija Čepo

28.  IV.c2  -  Ivana Vukanović

 

- Email: capljinski.portal@gmail.com

- Mob: +387 63 808 889

- Uvjeti korištenja

- Marketing

O nama

                

Policija 

036 805 106 ; 122

Vatrogasno društvo

036 805 087; 123

Dom zdravlja 

036 808 155; 124

Općina  

036 805 052

036 805 983; Fax