Završena deratizacija u HNŽ-u

11 Pro 2016
246 puta
Valentina Abramušić Valentina Abramušić

Nakon stanke od osam godina, na području HNŽ-a završeno je provođenje jesenske sustavne deratizacije. Provedena je u razdoblju od 10. listopada do 5. studenoga, a izvršilo ju je izabrano poduzeće Eko-bel iz Laktaša nakon provedenoga postupka javne nabave, piše Večernji list BiH.

Više timova vršilo nadzor

Tijekom izvođenja sustavne deratizacije vršen je stalni i izravni nadzor svih mjesta i lokacija na kojima je obavljena. Tijela koja su obavljala stručni nadzor nad provedbom imenovalo je Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a, a činili su ih djelatnici Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a, općinski i županijski sanitarni inspektori. Osoblje koje je vršilo deratizaciju, ukupno šest timova, ispunjavalo je uvjete u pogledu stručnosti, radnici sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom. Svi su imali dokaz o obavljenom zdravstvenom pregledu i završenoj stručnoj obuci iz oblasti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije (DDD). Izvršitelj usluge osigurao je dovoljnu količinu pomoćnog materijala: opremu za nošenje otrova, kutije, naljepnice, rukavice, zaštitna odijela te naputak za rukovanje ovim preparatima i zaštitne mjere. Svaki tim imao je namjensko vozilo opremljeno sukladno pravilniku o načinu obavljanja DDD-a. U Mostaru je deratizacija trajala u razdoblju od 24. do 31. listopada. Radilo je šest opremljenih timova koji su nakon svakog radnog dana dostavljali nadzoru evidencijske kartice, na temelju kojih se vršio nadzor. Za svaki dan nakon inspekcije i nadzora načinjeni su zapisnici. Sukladno operativno-izvedbenom planu izvršitelja usluge, preventivna sustavna deratizacija počela je 10. listopada u Čitluku, a obuhvaćeni su svi prostori predviđeni programom. U Čapljini je vršena u razdoblju od 12. do 14. listopada, a u Stocu od 15. do 17 listopada. U Neumu i Ravnom deratizaciju su obavljala tri tima u razdoblju od 18. do 20. listopada. U Rami je izvršena deratizacija 21. i 22. listopada. Njome su obuhvaćeni svi prostori navedeni naredbom o provedbi obvezne preventivne sustavne deratizacije. U Jablanici je izvršena 1. i 2., a u Konjicu od 3. do 5. studenoga.

Obuhvaćena područja

Obveznom sustavnom deratizacijom obuhvaćene su kanalizacijske mreže, groblja, obale vodotoka, javne i zelene površine, napušteni objekti s pripadajućim površinama, kao i deponiji krutog komunalnog otpada i divlji deponiji. U fazi evaluacije, inspekcijskim uvidom na terenu u kanalizacijskim šahtovima utvrđeni su visoki učinci deratizacije. Utvrđeno je i da se izvršena deratizacija za razini glodavaca drži pod kontrolom kratkoročno te je potrebno kontinuirano provoditi obvezne deratizacije u HNŽ-u. Za tijela koja su obavljala stručni nadzor izdvojeno je 2480 KM, dok je za koordinacijska tijela izdvojeno 950 KM iz proračuna Vlade HNŽ-a. Posljednja deratizacija provedena je 2008., kada je Mostar iz svog proračuna izdvojio 60.000 KM. Nakon toga, 2010. je planirana ciljana deratizacija koja nije provedena zbog poništenog postupka na natječaju za izbor tvrtke koja bi je provodila.

- Email: capljinski.portal@gmail.com

- Mob: +387 63 808 889

- Uvjeti korištenja

- Marketing

O nama

                

Policija 

036 805 106 ; 122

Vatrogasno društvo

036 805 087; 123

Dom zdravlja 

036 808 155; 124

Općina  

036 805 052

036 805 983; Fax