Prvi put u regiji - HP Mostar izdala praktične kutijice sa samoljepljivim markama

12 Kol 2016
458 puta
Piše: ČA::portal Piše: ČA::portal

Hrvatska posta Mostar pripremila je za sve svoje korisnike novu uslugu. Od sada se poštarina može platiti na znatno jednostavniji način. Prva u regiji, HP Mostar tiskala je samoljepljive poštanske marke u roli čije je korištenje lakše, praktičnije i brže. Marke su pakirane u praktične kutije od po 100 komada maraka. Prve samoljepljive poštanske marke urađene su u dva izdanja i to „Međugorje 2016.“ i „Svjetski dan zaštite okoliša 2016.“, koje su tiskane i u arcima od 20 maraka s pratećim žigom i omotnicom prvog dana.

Marke tiskane u roli namijenjene su, u prvom redu poslovnim korisnicima koji ne ispunjavaju uvjete za potpisivanje ugovora o predaji pošiljaka, odnosno svim korisnicima koji svakodnevno koriste uslugu slanja pismovnih pošiljaka.

Marka „Međugorje 2016.“ u poštanskom prometu koristi se od 1. 6. 2016., a njena nominalna vrijednost je 1,00 KM (dopisnica za međunarodni promet). Likovno rješenje rad je Vijeke Lučića. Druga marka je „Svjetski dan zaštite okoliša“ koja se u poštanskom prometu koristi od 5. 6. 2016., njena nominalna vrijednost je 0,90 KM (I. stopa do 20 g, unutarnji promet) autora Marina Muse. Uvođenjem novih proizvoda, kao što je i ovaj jedinstven u cijeloj regiji - samoljepljive marke u roli, Hrvatska pošta Mostar želi podići kvalitetu svojih usluga i izaći u susret potrebama korisnika.

- Email: capljinski.portal@gmail.com

- Mob: +387 63 808 889

- Uvjeti korištenja

- Marketing

O nama

                

Policija 

036 805 106 ; 122

Vatrogasno društvo

036 805 087; 123

Dom zdravlja 

036 808 155; 124

Općina  

036 805 052

036 805 983; Fax